Ceny biletów

Bilety wstępu jednorazowe

Dorośli: 17.00 zł / os.
Dzieci* i młodzież ucząca się: 13.00 zł / os.
Bilet Rodzinny**: 50.00 zł / 2+2

*Dzieci do lat 3 wchodzą do Muzeum nieodpłatnie.
** Bilet Rodzinny przysługuje Rodzicom z dwojgiem, lub więcej, własnych dzieci.

Cena biletu obejmuje zwiedzanie z Przewodnikiem stałej ekspozycji zabytkowego taboru kolejowego (wybranych jednostek) oraz tzw. wystaw dodatkowych (wystawy zabytkowych motocykli, makiety kolejowej, , Sali Kolejowej, Zabytkowej Drukarni, Sali Radiowej, Sali Zabawkarstwa Samochodowego, Zabytkowej Drukarni oraz Sali Gospodarstwa Domowego).

Bilety na przejazd Trasą Parowozową

Dorośli, dzieci* i młodzież ucząca się: 10.00 zł / os.

*Dzieci do lat 3 uczestniczą w przejeździe nieodpłatnie, pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Bilety wstępu roczne (imienne)

Dorośli: 120.00 zł / os.
Dzieci i młodzież ucząca się: 80.00 zł / os.

Roczny bilet wstępu umożliwia wielokrotny wstęp i zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku z Przewodnikiem w godzinach otwarcia Muzeum. Roczny bilet wstępu upoważnia także udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum, w jego siedzibie, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat. Bilet ważny jest przez rok od dn. wydania.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku zastrzega sobie prawo do zmian cen biletów, zakresu zwiedzania oraz wprowadzenia dodatkowych opłat m.in. za udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum.