Diesel Fest

diesel 2

1.05.2018 – 6.05.2018

Od 2014 roku Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku organizuje Diesel Fest – Festiwal Lokomotyw Spalinowych. Festiwal odbywa się zawsze w okresie tzw. majówki. Celem wydarzenia jest przybliżenie odwiedzającym w tych dniach Muzeum lokomotyw spalinowych, pokazanie ich wpływu i znaczenia dla historii i rozwoju kolejnictwa.

W festiwalu przede wszystkim pokazujemy lokomotywy spalinowe z naszej muzealnej kolekcji, ale zapraszamy również do udziału w tym wydarzeniu przedsiębiorstwa kolejowe czy stowarzyszenia hobbystów kolejowych ze swoimi maszynami. Festiwal ma formę wystawy plenerowej – organizowanej na naszej muzealnej bocznicy – połączonej z prezentacjami i możliwością przejazdu wybranymi pojazdami.

Tegoroczna edycja Diesel Fest-u odbędzie się w dniach 1.05.2018 do 6.05.2018. Na Festiwalu zaprezentowane zostaną m.in. lekkie lokomotywy manewrowe 409Da-1, 410D-51 czy Deutz OMZ122R 33124 oraz autobusy szynowe SN80-12, 262.0 produkcji czeskiej.

Zespół Muzeum,