SONY DSC

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Zabytki Techniki na Dolnym Śląsku”.

Temat rozumiany jest jako subiektywne, indywidualne, osobiste spojrzenie na jeden lub kilka zabytków techniki i przemysłu, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest m.in. zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania zabytków techniki poprzez odkrywanie i ukazywanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc oraz charakterystycznych obiektów utrwalanych za pomocą fotografii. Komisja konkursowa w nadesłanych zdjęciach będzie szukać m.in. piękna, jasności przekazu, estetyki wykonania i oryginalności ujęcia tematu.

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska,
Termin wysyłania zdjęć: 23.08.2018 do 5.09.2018

Regulamin konkursu dostępny poniżej oraz karta zgłoszenia dostępne poniżej: