Lekcje Muzealne

Ważną część naszej Ofert Szkolnej stanowią Lekcje Muzealne realizowanych w oparciu o własne zasoby kadrowe i sprzętowe dla przedszkolaków i uczniów wszystkich poziomów kształcenia. Poniżej znajdą Państwo opisy poszczególnych scenariuszy lekcji przygotowanych dla Przedszkoli, uczniów klas I-VI, gimnazjów i szkół średnich.

Przedszkola oraz klasy I-III

„Świat w miniaturze, czyli sztuka modelarstwa kolejowego”

Z doświadczenia wiemy, że makiety kolejowe wywołują największe emocje u dzieci i młodzieży. Stąd – zdecydowaliśmy się zaproponować lekcje muzealne o tematyce modelarskiej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi wielkościami makiet kolejowych i uczą się wykonywania najprostszych elementów modelarskich, takich jak drzewka czy skałki. Lekcje służą przede wszystkim odkrywaniu i umacnianiu zdolności modelarskich.

„Stoi na stacji lokomotywa, czyli jak działa parowóz?”

Lekcja oparta na najbardziej znanym wierszu Juliana Tuwima – „Lokomotywa”. Celem lekcji jest nauka atrakcyjnej formy recytowania wiersza i integracja poprzez zabawę. Dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami funkcjonowania parowozu poprzez prezentację działającego na prawdziwą parę modelu silnika parowego!

„Mały Muzealnik”

Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania muzeów. Dzieci będą z pomocą opiekuna wypełniać m.in. karty zabytków i uczyć się podstaw badań obiektów zabytkowych. Zaprezentowane zostaną też przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i adaptacji ich do nowych funkcji.

Klasy IV – VI

„Kolejowe zawody”

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat zawodów wykonywanych na kolei. Dzieci uzyskują informacje na temat czynności charakterystycznych na wybranych stanowiskach pracy – m.in. maszynisty, dyżurnego ruchu, rewidenta, kasjera, konduktora czy kierownika pociągu. Uczestnicy zdobywać będą praktyczną wiedzę – m.in. umiejętności czytania rozkładów jazdy i podstawowych zasad bezpieczeństwa na stacji kolejowej i podróży koleją.

Gimnazja

„Kolej motorem przemysłu”

Celem lekcji jest nakłonienie uczestników do wspólnej dyskusji na temat historycznego, współczesnego i przyszłego stanu kolei w Polsce. Prowadzący przybliży uczniom kilka faktów na temat rewolucji przemysłowej i opisze sposób działania maszyny parowej. Prezentowane treści potwierdzenie znajdą w szerokim wachlarzu wykorzystanych w trakcie lekcji map, zdjęć, filmów, etc.

„Potrzeba matką wynalazku”

Punktem wyjścia zajęć jest przysłowie zawarte w temacie lekcji. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem „postępu technicznego” oraz zagadnieniem „patentu” – po czym spróbują napisać swój własny wniosek patentowy. Celem zajęć jest nauka kreatywnego myślenia i efektywnej pracy w grupie.

Szkoły średnie

„Motywy kolejowe w tekstach kultury”

Lekcja skierowana jest przede wszystkim do uczniów klas maturalnych. Prowadzący dąży do ukazania popularności, często nie docenianego, motywu w różnych tekstach kultury – filmach, zdjęciach, literaturze czy muzyce.


Ceny Lekcji Muzealnych:

6.00 zł / os

10.00 zł / os – scenariusz „Świat w miniaturze”