Miasto Dzieci

NAGŁÓWEK

XXI wiek stawia przed ludźmi wielkie wyzwania, daje szanse na rozwój i otwiera drzwi na nowe doświadczenia i przeżycia. Wystarczy dobrze się rozejrzeć, mieć dobry słuch i wzrok, by odpowiednio wykorzystać swe możliwości i zrobić coś, co da innym szczęście. Z takim właśnie zamiarem nosili się twórcy projektu Miasto Dzieci, projektu, który wychodzi na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi. Któż z nas będąc dzieckiem nie chciał być dorosłym, chodzić do pracy, podejmować poważne decyzje? Miasto Dzieci to nic innego, jak realizacja dziecięcych marzeń i próba wcielenia ich w życie, to szansa na uwierzenie w siebie i udowodnienie tego, że wszystko jest możliwe.

To projekt, który poprzez zabawę wychowuje, uczy pracy w zespole, szacunku do pieniędzy i wykonywanych zadań, a przede wszystkim wpływa na rozwój pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, życzliwość w stosunkach międzyludzkich, działanie na rzecz drugiego człowieka, uczciwość, otwartość, odpowiedzialność za własne słowa i czyny.

Od 2008 roku Miasto Dzieci to przedsięwzięcie, które z jednej strony stanowi alternatywę dla wypoczynku wakacyjnego poza miejscem zamieszkania, z drugiej promuje wśród dzieci wiedzę o własnym, często nieznanym, otoczeniu i środowisku.

Codziennie dzieci i młodzież wykonują pracę zgodną z wybranym przez siebie zawodem. Praca wykonywana jest w systemie dwuzmianowym, a po jej zakończeniu „pracownicy” otrzymują wynagrodzenie wypłacane w specjalnej walucie. W czasie przerw mają możliwość kupowania tego, co inni uczestnicy, a także uczestniczyć w przedstawieniach artystycznych przygotowanych przez swoich kolegów.

Tegoroczna edycja Miasta Dzieci odbędzie się w dniach 3.07.2017 do 7.07.2017 r.