Muzea Partnerskie

 1. Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach (w organizacji)
  http://www.walcownia.org/
 2. Muzeum Motoryzacji Topacz – Muzeum na Szlaku Zabytków Komunikacji na Dolnym Śląsku
  http://www.muzeum.topacz.pl
 3. Muzeum Powozów Galowice – Muzeum na Szlaku Zabytków Komunikacji na Dolnym Śląsku
  http://www.muzeumgalowice.pl
 4. Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie
  http://www.muzeum-broni.pl
 5. Muzeum Ziemi Górnośląskiej
  http://www.oberschlesisches-landesmuseum.de/pl/o-nas/o-muzeum.html