Walce Ruthermeyer pod parą

Walce Ruthermeyer pod parą

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku wzbogaciło się o nowe – wyjątkowe – eksponaty…zabytkowe walce drogowe. Cała kolekcja liczy trzy pojazdy – dwa walce renomowanej holenderskiej firmy Ruthermeyer o napędzie parowym (!) oraz jeden walec o napędzie spalinowym pochodzący z przedwojennej wrocławskiej wytwórni kotłów i maszyn użytkowych; Julius Kemna (późniejsze zakłady FADROMA). 

Wszystkie pojazdy są sprawne technicznie i odbywa się ich konserwacja mająca na celu przeprowadzenie niezbędnych prób i testów mających na celu dopuścić pojazdy do eksploatacji na terenie Polski. 

Tymczasem – serdecznie zapraszamy na bocznicę kolejową Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku gdzie od dziś można podziwiać te nietypowe, ale spektakularne maszyny,

Zespół Muzeum,

Walce Ruthermeyer i Kemna w drodze do Jaworzyny Śląskiej

Walce Ruthermeyer i Kemna w drodze do Jaworzyny Śląskiej