Oferta dla szkół

  • Oferta dla szkół
  • Oferta dla szkół
  • Oferta dla szkół

Dla wycieczek szkolnych przygotowaliśmy specjalny program zwiedzania – nauki połączonej z czynnym odpoczynkiem. Oferta została przygotowana w taki sposób, aby wizyta w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku dopasowana była do potrzeb różnych grup wiekowych uczniów – od przedszkolaków po młodzież szkół średnich.

Ważną część naszej oferty stanowią Lekcje Muzealne, prowadzone w oparciu o unikatowe zbiory a także kadry Naszego Muzeum.


 

Lekcje Muzealne – proponowane scenariusze

Przedszkolaki i klasy 1-3

„Świat w miniaturze, czyli sztuka modelarstwa kolejowego”

Z doświadczenia wiemy, że makiety kolejowe wywołują największe emocje u dzieci i młodzieży. Stąd – zdecydowaliśmy się zaproponować lekcje muzealne o tematyce modelarskiej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi wielkościami makiet kolejowych i uczą się wykonywania najprostszych elementów modelarskich, takich jak drzewka czy skałki. Lekcje służą przede wszystkim odkrywaniu i umacnianiu zdolności modelarskich.

„Stoi na stacji lokomotywa, czyli jak działa parowóz?”

Lekcja oparta na najbardziej znanym wierszu Juliana Tuwima – „Lokomotywa”. Celem lekcji jest nauka atrakcyjnej formy recytowania wiersza i integracja poprzez zabawę. Dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami funkcjonowania parowozu poprzez prezentację działającego na prawdziwą parę modelu silnika parowego!

„Mały Muzealnik”

Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania muzeów.  Dzieci będą z pomocą opiekuna wypełniać m.in. karty zabytków i uczyć się podstaw badań obiektów zabytkowych. Zaprezentowane zostaną też przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i adaptacji ich do nowych funkcji. 

Klasy IV-VI

„Kolejowe zawody”

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat zawodów wykonywanych na kolei. Dzieci uzyskują informacje na temat czynności charakterystycznych na wybranych stanowiskach pracy – m.in. maszynisty, dyżurnego ruchu, rewidenta, kasjera, konduktora czy kierownika pociągu. Uczestnicy zdobywać będą praktyczną wiedzę – m.in. umiejętności czytania rozkładów jazdy i podstawowych zasad bezpieczeństwa na stacji kolejowej i podróży koleją.

Gimnazja

„Kolej motorem przemysłu”

Celem lekcji jest nakłonienie uczestników do wspólnej dyskusji  na temat historycznego, współczesnego i przyszłego stanu kolei w Polsce. Prowadzący przybliży uczniom kilka faktów na temat rewolucji przemysłowej i opisze sposób działania maszyny parowej. Prezentowane treści potwierdzenie znajdą w szerokim wachlarzu wykorzystanych w trakcie lekcji map, zdjęć, filmów, etc.

„Potrzeba matką wynalazku”

Punktem wyjścia zajęć jest przysłowie zawarte w temacie lekcji. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem „postępu technicznego” oraz zagadnieniem „patentu” – po czym spróbują napisać swój własny wniosek patentowy. Celem zajęć jest nauka kreatywnego myślenia i efektywnej pracy w grupie.

Szkoły średnie

„Motywy kolejowe w tekstach kultury”

Lekcja skierowana jest przede wszystkim do uczniów klas maturalnych. Prowadzący dąży do ukazania popularności, często nie docenianego, motywu w różnych tekstach kultury – filmach, zdjęciach, literaturze czy muzyce.

Informacje dodatkowe dot. Lekcji Muzealnych Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku:

1. Scenariusz lekcji „Świat w miniaturze” może być wykorzystany w wyższych grupach wiekowych,
2. Średni czas trwania lekcji wynosi od 45 – 60 min.
3. Optymalna wielkość grupy, w której prowadzona jest lekcja wynosi 15 – 25 osób.


Cennik

SCHOOL BUS

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku oferuje wynajęcie, dla potrzeb organizowanej przez Państwa wycieczki, oryginalnego, amerykańskiego autobusu szkolnego – żółtego School Busa. Autobus posiada wszystkie niezbędne odbiory techniczne a przejazd realizowany jest przez licencjonowanego, posiadającego wieloletnie doświadczenie, przewoźnika. Koszt organizacji przejazdu zależy od odległości. Wycena przygotowywana jest indywidualnie. Ilość miejsc w autobusie – 36.

Zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku:

Dzieci i młodzież ucząca się: 13.00 zł / os

Dorośli: 17.00 zł / os

Zorganizowanym grupom szkolnym powyżej 30 osób przysługuje zniżka 10%. Na każde 10 dzieci z grupy – jeden opiekun wchodzi nieodpłatnie.

Przejazd zabytkowym taborem:

10.00 zł / os

Bezpłatny bilet przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 dzieci z uczestniczących w przejeździe. Przejazdy organizowane są w wagonie letnim prowadzonym przez lokomotywę spalinową lub autobusie szynowym. Przejazdy wagonem prowadzonym przez lokomotywę parową odbywają się wyłącznie w wybrane weekendy i święta. W trakcie przejazdu – grupie towarzyszy Przewodnik – Konduktor. Przejazd obywa się po Trasie Parowozowej.

Ceny Lekcji Muzealnych:

6.00 zł / os

10.00 zł / os – scenariusz „Świat w miniaturze”

Organizacja grilla / ogniska

100.00 zł / gr

Opłata obejmuje przygotowanie ogniska / grilla – tzn. zgromadzenie wystarczającej ilości paliwa, jego rozpalenie oraz dostarczenie kijków do smażenia / grillowania.

Nocleg w wagonach

35.00 zł / os

Noclegi w wagonach sypialnych dostępne są wyłącznie w sezonie wiosenno – letnim, po uprzedniej rezerwacji. Wyłącznie dla grup zorganizowanych. Ilość dostępnych miejsc w przedziałach 1,2 i 3 osobowych. Ceny dot. grup min. 20 osobowych. Wagony posiadają oświetlenie i ogrzewanie elektryczne oraz bezpośredni dostęp do zaplecza sanitarnego.

Kontakt:

Roksana Banaszczak
692 407 401
roksana.banaszczak@muzeatechniki.pl