Pracownia Konserwatorska

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku jest jedyną w Polsce placówką muzealną realizującą naprawy i konserwacje jednostek zabytkowego taboru kolejowego. Realizowane przez nas projekty konserwatorskie dotyczą zarówno sprawnych jednostek taboru kolejowego (lokomotyw i wagonów) jak i jednostek prezentowanych w charakterze pomników. Prace prowadzone są na terenie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku oraz przy
współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami w kraju i za granicą.

OFERTA PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ