PROGRAM GALI PAROWOZÓW 2014

CENY BILETÓW

Dorośli 15.00 zł / os.

Dzieci, młodzież ucząca się: 10.00 zł / os.

Przejazd w wagonie letnim: 6.00 zł / os.

Dzieci do lat 3 – wstęp oraz przejazd nieodpłatnie (wyłącznie pod nadzorem opiekunów)
Liczba miejsc na przejazd w wagonie letnim jest ograniczona. Bilety będą dostępne w Kasie w trakcie trwania
Gali Parowozów 2014.
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku zastrzega sobie prawo do zmian w programie Gali Parowozów 2014 z jej odwołaniem włącznie, bez wcześniejszego podania przyczyn. Jednocześnie informujemy, że bilet wstępu upoważnia do jednokrotnego wstępu wyłącznie w dniu wydania.