Tabor Kolejowy

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku dysponuje jedną z największych w Europie kolekcji zabytkowego taboru kolejowego. Zbiór tworzy przeszło 150 zabytkowych lokomotyw, wagonów i innych kolejowych pojazdów specjalistycznych. Dzięki rozbudowanemu zapleczu warsztatowo – maszynowemu oraz kadrze wykwalifikowanych pracowników Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku uruchomiło szereg historycznych pojazdów kolejowych. Pojazdy te spełniają wszystkie formalne wymogi do poruszania się po publicznych liniach kolejowych na terenie Polski.

Park sprawnych szynowych pojazdów trakcyjnych Muzeum tworzą:

header parowóz rozkład jazdy

Zabytkowa polska lokomotywa parowa TKt48-18 z 1951 r. Lokomotywa parowa zaprojektowana na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX wieku w Centralnym Biurze Projektowym Taboru Kolejowego w Poznaniu do prowadzenia pociągów osobowych w obrębie dużych aglomeracji miejskich oraz lekkich pociągów towarowych. Maksymalna prędkość konstrukcyjna parowozu wynosi 80 km/h. Parowóz ostatnią Naprawę Główną przeszedł na przełomie 2013 / 2014 r. Wykorzystywany jest do pracy pociągowej przy realizacji Wakacyjnych Pociągów Muzealnych, Muzealnych Pociągów Specjalnych oraz dla potrzeb produkcji filmowej i reklamowej (m.in. filmy „Afonia i pszczoły” J.J. Kolskiego oraz „Letnie Przesilenie” Michała Rogalskiego.

 

Wakacyjny Pociąg Muzealny (07.2016)

Zabytkowe wagony Ci28 / Bi29 zostały zaprojektowane na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku na zamówienie kolei niemieckich w ramach programu standaryzującego wagony osobowe. Wagony cechowało ujednolicenie kluczowych elementów konstrukcyjnych – przede wszystkim ostoi (podwozi) umożliwiające ich masową produkcję i adaptację dla potrzeb różnych klas. Wagony Ci28 i Bi29 z kolekcji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku pochodzą z lat 1928 – 1930 i wyprodukowane zostały przez renomowaną, wrocławską wytwórnię taboru kolejowego Linke Hofmann Werke. Do służby pod polskim zarządem kolejowym trafiły po roku 1945. Skład 3 wagonów (2 x Ci28 klasy III i 1 x Bi29 klasy II) wyremontowany został w latach 2015 – 2016.
Wagony odbudowane zostały do standardu PKP z lat 50-tych XX wieku. Na pokładzie wagonów podróżować może do 150 osób z prędkością 60 km/h.

Lokomotywa DEUTZ OMZ 122 R z 1940 r.

DEUTZ OMZ122R 33124 z 1940 r. jest najstarszą czynną normalnotorową lokomotywą spalinową w Polsce. Pojazd trafił do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w 2007 r. W następnych latach poddany został drobiazgowej odbudowie i konserwacji. Dziś wykorzystywany jest do lekkich prac manewrowych na terenie muzealnej bocznicy kolejowej .