Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że z końcem roku zakończyła się konserwacja zabytkowej angielskiej lokomotywy parowej Tr202-28 z kolekcji Naszego Muzeum. Lokomotywa została oczyszczona i odmalowana dzięki wsparciu jej rodzica adopcyjnego – p. Pawła Florkiewicza.

Seria Tr202 (org. F9 Liberation) została zaprojektowana i wybudowana w Wielkiej Brytanii na zlecenie Administracji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy (ang. UNRAA). Po zakończeniu działań wojennych parowozy te kierowane były do Europy w ramach pomocy w odbudowie kolej. Seria ta eksploatowana była przez PKP oraz koleje b. Jugosławii, Luxemburga i Czechosłowacji.

Parowóz Tr202-28 trafił do Polski w 1946 r. W służbie pozostawał do 1976 r. Po wyłączeniu z eksploatacji użytkowana jako kocioł stacjonarny w zielonogórskiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich. W następnych latach przewieziona do Oleśnicy. W 1993 r. roku sprowadzona do Skansenu Lokomotyw w Jaworzynie Śląskiej a po jego likwidacji włączona do inwentarza Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.

Prace renowacyjne polegały na chemicznym i mechanicznym oczyszczeniu lokomotywy z nagromadzonych warstw zanieczyszczeń, rdzy oraz zastanych powłok malarskich, następnie wykonano nową powłokę antykorozyjną i właściwą malaturę.

Poniżej załączamy fotografię parowozu po zakończonej renowacji,

Serdecznie dziękujemy p. Pawłowi Florkiewiczowi,

Zespół Muzeum,

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC