Wpłaty

Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na rzecz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.
Wszystkie pozyskane przez nas w ten sposób środki wykorzystywane są do realizacji statutowych celów Muzeum – m.in. na zakup materiałów do konserwacji i remontów zabytkowego taboru kolejowego i innych zabytków techniki.

Dane do przelewu:

Bank Pekao S.A.
30 1240 6670 1111 0010 5888 5368

W tytule przelewu proszę wpisać: 
„Darowizna na cele statutowe”

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ul. Oławska 15
50-123 Wrocław

Z dopiskiem: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku