Wynajem powierzchni

rader

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku ma swoją siedzibę na terenie d. parowozowni w Jaworzynie Śląskiej. Początki obiektu sięgają 1909 r. kiedy oddano do eksploatacji 19-stanowiskową parowozownię wachlarzową. Muzeum posiada swoją własną bocznicę kolejową o łącznej długości torów ponad 3 km. Umożliwia to z jednej strony prezentowanie kolekcji zabytkowego taboru kolejowego oraz prowadzenie ruchu kolejowego i manewrów w jej obrębie.

Muzeum działa w formule „żywego muzeum techniki” – tzn. utrzymane i eksploatowane są wszystkie obiekty i urządzenia techniczne umożliwiające eksploatację taboru kolejowego a dostosowanie Muzeum dla potrzeb zwiedzających odbywa się z zachowaniem jego zabytkowej substancji stanowiąc idealny – autentyczny – plener dla produkcji filmowej czy reklamowej.