1%

Zanech nám své 1% z daně.

Muzeum průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku má status obecně prospěšné organizace.
Každý daňový poplatník, nám může jednou za rok pomoci v realizaci našich úkolů, když nám poskytne jedno procento ze své daně.

Proč právě Muzeu průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku?

Muzeum je kulturní zařízení, které realizuje důslednou politiku ochrany památek železniční a průmyslové techniky na území Slezska. Cíle realizujeme prostřednictvím přímé ochrany dědictví, ale také prostřednictvím vzdělávacích a kulturních aktivit.

Co se děje s prostředky, které muzeum získá?

Ve finančních záležitostech je pro nás nejdůležitější transparentnost. Každoročně muzeum zpracovává a publikuje na webové stránce Zprávu o hospodaření, která podrobně a přehledně ukazuje způsob získávání a využití finančních prostředků.

Co získáte, když darujete své 1% na potřeby muzea?

Aktivně a viditelně se zapojíte do záchrany kulturního dědictví. Každý dárce nebo dárkyně, bez ohledu na hodnotu 1% od nás obdrží celoroční vstupenku. Ta opravňuje k celoroční návštěvě muzea a účasti na veškerých konaných akcích.

Jak nám darujete své 1%?

Stačí, když v ročním daňovém přiznání uvedete naše číslo KRS. Zveme Vás také k využití bezplatné aplikace, která za Vás vypočítá výši ročního daňového přiznání. Tento program je dostupný online na adrese:
https://www.muzeumtechniki.pl/wypelnij-pit-online/

Naše číslo KRS 0000225114