ADOPCE

Sbírka historických železničních vozidel je největší tohoto druhu v Dolním Slezsku a jednou z největších v Polsku. Sbírku se snažíme udržovat v co nejlepším stavu. Již více než 5 let v Muzeu průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku realizujeme projekt „Adoptuj si parní lokomotivu”. Je to svělý způsob, jak zapojit osoby, které se zajímají o záchranu železničních památek, a je to také příležitost k originální propagaci skrze kulturu. Tento program je velice populární a díky „adoptivním rodičům” lokomotiv se údržba našich památek zintenzivnila.

Dosud se nám díky adopční akci podařilo opravit více než 10 objektů, včetně parních lokomotiv Ty43-23, Tp2-34, Tki3-26, Ol49-64, Ty2-821, Ty51-140, Ol49-93, Ty2-1169, Okl-325 a Ty2-3, elektrickou lokomotivu EP23-001. Budeme rádi, když se k této akci připojíte. K účasti zveme nejen firmy, ale i soukromé osoby. Na každé adoptované lokomotivě je umístěna cedulka se jménem osoby nebo názvem firmy, která pomohla při její záchraně.

Srdečně děkujeme:
1. Adam Sawicki – adopce parní lokomotivy O149-64.
2. Jarosław Piotrowski – adopce parní lokomotivy Tp2-34
3. Elżbieta a Wolfgang Cochovi – adopce parních lokomotiv Ty2-1169, Ty2-81 a Ok1-325
4. Janusz Boratyński – adopce parní lokomotivy Tki3-26