Adopcje

Kolekcja zabytkowego taboru kolejowego stanowi jedyny, tak duży zbiór zabytków techniki kolejowej na Dolnym Śląsku i jeden z największych w kraju.  Pragniemy zachować go w jak najlepszym stanie. Już od ponad 5 lat w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku realizujemy projekt „Adoptuj Parowóz” mający za zadanie włączenie w proces opieki nad zabytkami osoby zainteresowane ochroną i konserwacją zabytków kolejnictwa, jednocześnie jest to okazja do oryginalnej promocji poprzez kulturę. Program cieszy się popularnością, a dzięki „rodzicom adopcyjnym” lokomotyw proces konserwacji zebranych zabytków jest dużo bardziej intensywny.

Dotychczas dzięki akcji adopcyjnej udało się już wyremontować ponad 10 obiektów w tym: parowozy Ty43-23, Tp2-34, Tki3-26, Ol49-64, Ty2-821, Ty51-140, Ol49-93, Ty2-1169, Ok1-325 oraz Ty2-38, elektrowóz EP23-001. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w naszą akcję. Do udziału zachęcamy zarówno osoby prywatne jak i firmy. Na każdej adoptowanej lokomotywie umieszczona zostaje specjalna tabliczka z informacją o osobach/firmach obejmujących je opieką.

Serdecznie dziękujemy:

 1. Elżbiecie i Woflgangowi Coch za adopcję lokomotyw:
  • Ok1-325,
  • Ty2-1169,
  • Ty2-81
  • Ty2-38,
 2. Adamowi Sawickiemu za adopcję lokomotywy Ol49-64,
 3. Barbarze Lewandowskiej za adopcję lokomotywy Ty43-23,
 4. NSZZ Solidarność TDT Wrocław za adopcję cysterny Rh 111,
 5. Jarosławowi Piotrowskiemu za adopcję lokomotywy Tp2-34,
 6. Januszowi Boratyńskiemu za adopcję lokomotywy TKi3-26,
 7. Ryszardowi Jakomiwoczowi za adopcję lokomotywy Ty2-821,
 8. Firmie POLMIEDŹ Trans za adopcję lokomotywy Ty51-140,
 9. Michałowi Staszewskiemu za adopcję lokomotywy Ol49-93,
 10. Mariuszowi Giergielowi za adopcję lokomotywy Ty5-16,
 11. Pawłowi Florkiewiczowi za adopcję lokomotywy Tr202-28,
 12. Firmie Mercedes Autocentrum  Adrian Bernat za adopcję lokomotywy TKt48-173 Św. Barbara,

Zespół Muzeum,