Expozice

Sbírky Muzea průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku.

Sbírka exponátů převzatá od polských státních drah v roce 2004 obsahovala 34 lokomotiv, 41 vagónů a 8 servisních vozů. Všechny tyto objekty byly ve špatném technickém stavu. Kancelářské stavby, vozovna a depo parních lokomotiv vyžadovaly důkladnou opravu. V prvních dnech fungování muzea byly provedeny úklidové a zabezpečovací práce. Opravou prošla většina interiérů, střechy zástaveb a rozvody elektřiny a bylo nainstalováno osvětletní.V opravených místnostech byly zařízeny kanceláře, přednáškové a výstavní sály. Po deseti letech fungování Muzea průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku byla zpřístupněna výstava historického železničního parku z doby do roku 1890 do 70. let 20. století. Sbírka se skládá ze 40 parních lokomotiv (polské, německé, anglické a americké výroby), elektrických lokomotiv, dieselových lokomotiv, padesáti vagónů a jiných železničních vozidel rozmístěných na kolejích o celkové délce 2 km. Muzeum vlastní polskou parní lokomotivu TKt48-18 z roku 1951, jedinou v Dolním Slezsku. Mimo to vlastní sbírky železničních přístrojů, zařízení a dokumentů, a také tématické obrazové sbírky týkající se Dolního Slezska. Zpřístupněna je také expozice průmyslových strojů, ve které najdete například počítač ODRA z roku 1974. Značnou část kolekce tvoří obrazové, knižní a archivní sbírky týkající se železniční dopravy a zabezpečovací techniky.

V muzeu se také nachází sbírka historických motorek Harley-Davidson, největší v Polsku. Modely z let 1924-1984 jsou pečlivě zrestaurované a technicky funkční. Jsou součástí expozice dějin komunikace, která rovněž zahrnuje výstavu o historii motocyklismu ve Slezsku a Muzeum automobilových hraček. Od roku 2007 expozice rozšířena o historické radiopříjímače a drážní radiotechniku. Ve dvou historických nákladních vozech se nachází stálá expozice o roli železnice v přesidlování obyvatelstva po konci druhé světové války.

Na jaře roku 2014 byla v Muzeu průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku zavedena tzv. „Parní trasa”. Je to nová, atraktivnější forma prezentace našich sbírek. Díky rekonstrukci a modernizaci byla zprovozněna železniční trasa, která vede přes nejzajímavější části muzea. Můžete se svézt parní lokomotivou TKt48-18 nebo československým motorovým vagónem „Motorák” z roku 1956. V průběhu jízdy jsou prezentovány důležité železniční objekty, jako na příklad: vodní jeřáb, stavba olejárny a pískovny, montážní kanál, propadlo apod.