HISTORIE

Muzeum průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku.

Muzeum průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku začalo fungovat jako soukromé zařízení v roce 2004 v areálu historického lokomotivního depa v Jaworzyně. Muzeum si areál pronajalo od obce Jaworzyna Śląska. Od roku 2005 funguje Muzeum průmyslu a železniční dopravy pod dohledem polského ministerstva kultury a má statut obecně prospěšné organizace.

Železniční uzel v Jaworzyně Śląské

Obec Jaworzyna Śląska vznikla v souvislosti s výstavbou železniční stanice v roce 1843 na nově otevřené trase Vratislav – Świebodzice. Zpočátku bylo městečko Jaworzyna Śląska jen nádražní osadou a teprve v roce 1868 byla odloučena od sousední vesnice. Název stanice Königszetl, překládaný jako „královský stan”, navazoval na opevněný vojenský tábor, ve kterém v roce 1761 pobýval pruský císař Friedrich II. Veliký. Po druhé světové válce byla stanice přejmenována na Jawornik Świdnicki, poté dostala název Jaworzyna Śląska.

Po dokončení trati do Svídnice (1844) a Legnice (1856), vedla ze stanice trať až do čtyř směrů. Z tohoto důvodu tak bylo nutné rozšířit infrastrukturu. Na trati do Wałbrzycha bylo postaveno velké vlakové nádraží a severně od nádraží depo parních lokomotiv. V 80. a 90. letech 19. století bylo vybudováno depo parních lokomotiv, které se využívalo zejména v meziválečném období. Nyní se v něm nachází sklad. Objekt měl 11 stání, ruční šestnáctimetrovou točnu a vodojem ve tvaru „hřibu”. Na začátku 20. století (1906-1907) byla nedaleko vlakového nádraží (mezi tratěmi do Vratislavi a Svídnice) postavena nová hala depa parních lokomotiv, která měla až 19 stání a technické zázemí (dokončeno bylo v roce 1924).

Elektrifikace trati v 60. letech 20. století a postupný úpadek železniční dopravy v 90. letech 20. století, měly za následek likvidaci depa parních lokomotiv. Na jeho místě byl vytvořen Skanzen parních lokomotiv, který fungoval do roku 2001. V roce 2004 získala obec Jaworzyna Śląska zničený a rozkradený majetek Polských státních drah, aby ho mohla po téměř roce snahy o památkovou ochranu areálu a historických železničních vozidel pronajmout Muzeu průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku.