II KONKURS FOTOGRAFICZNY MUZEUM PRZEMYSŁU I KOLEJNICTWA NA ŚLĄSKU

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło ogłosić rozpoczęcie II Konkursu Fotograficznego Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Celem konkursu jest wyłonienie 13 fotografii, które znajdą się w KALENDARZU Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku na rok 2017 r.

W zeszłorocznej edycji jury wyłoniło 13 naprawdę eleganckich fotografii, które ozdobiły nie jedną i nie dwie ściany w Polsce i Europie. Tematem I edycji były pojazdy z kolekcji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Czynne i nieczynne, starsze i te trochę nowsze.

W tegorocznej edycji stawiamy na ludzi. Na ludzi i ich maszyny. Każdy chyba wie, że parowóz, diesel czy dajmy na to nawet elektryk sam nie jedzie. Ktoś nim powoduje swymi opiekuńczymi rękoma.

ZASADY:

1. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną, zarówno cyfrowo jak i analogowo,

2. Fotografie mogą być czarno – białe i kolorowe w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,

3. Z racji na układ kalendarza, preferowane są fotografie wykonane w poziomie,

4. Fotografie muszą przedstawiać czynne pojazdy szynowe wraz z obsługą z kolekcji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku,

5. Do każdej przesłanej fotografii należy załączyć oświadczenie, że jest się autorem fotografii oraz zgodę na jej nieodpłatne używanie przez Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa oraz datę, miejsce jej wykonania oraz krótki opis. Dotyczy to również prac, które nie znajdą się w kalendarzu.

6. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłączenie te zdjęcia które zawierać będą w/w oświadczenia i informacje,

7. Prace konkursowe należy wysyłać na adres: rezerwacje@muzeatechniki.pl, w treści wiadomości należy podać dopisek – PRACA KONKURSOWA,

8. Prace przyjmowane będą do dnia 10.07.2016 r. do godz. 24:00,

9. Wyniki ogłoszone zostaną na oficjalnej stronie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku: www.muzeumtechniki.pl, w dn. 15.07.2016 r.

10. Finałowe prace zaprezentowane zostaną w dn. 12.08.2016 – 15.08.2016 na wystawie w ramach Festiwalu Zabytków Techniki, wtedy też odbędzie się

11. Prace, które znajdą się Kalendarzu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, zostaną wybrane przez jury w głosowaniu tajnym,

12. Skład jury konkursowego:

Dr Piotr Gerber (Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska),

Katarzyna Szczerbińska – Tercjak (Dyrektor Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),

Zbigniew Gryzgot (Kustosz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),

13. Decyzje jury mają charakter ostateczny i uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od decyzji,

NAGRODY:

Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest wykorzystanie zdjęć w oficjalnym Kalendarzu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku 2017, pakiet upominków Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku oraz dwa bilety na przejazd Wakacyjnego Pociągu Muzealnego,

Zapraszamy do udziału!

Zespół Muzeum