Kontakt

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
ul. Towarowa 4
58-140 Jaworzyna Śląska

tel.: +48 74 63 74 330
kom.: +48 692 407 401

KLIKNIJ ABY OTRZYMYWAĆ NASZ NEWSLETTER

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest Oddziałem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA,
ul. OŁAWSKA 15
50-123 WROCŁAW
NIP: 8943053994

www.muzeatechniki.pl

 

Katarzyna Szczerbińska – Tercjak
Dyrektor Muzeum
74 63 74 330
katarzyna.szczerbinska@muzeatechniki.pl

 

p.o. Dyrektora Muzeum
Marta Chryszczanowicz
885 204 801
marta.chryszczanowicz@muzeatechniki.pl

 

Specjalista Ds. Administracji
Kamila Klimko
885 204 805
kamila.klimko@muzeatechniki.pl

 
 

Specjalista Ds. Organizacji Ruchu Turystycznego
Dorota Kucaj
661 818 888
dorota.kucaj@muzeatechniki.pl