Cíl a mise Muzea průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku

Základním cílem muzea je ochrana technického kulturního dědictví na území Slezska, vědecká a didaktická činnost. Naše cíle jsou realizovány především skrze ochranu našich sbírek, tvorbu expertíz a dokumentace, ale také skrze údržbu a revitalizaci historických průmyslových objektů.

Mise muzea je realizována taktéž skrze organizaci kulturních a vzdělávacích akcí, jejichž hlavním cílem je ochrana technických památek. Muzeum provádí také obecně prospěšnou činnost na území okresu Svídnice (Świdnica).