Pracownia Konserwatorska

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest jedyną w Polsce placówką muzealną realizującą naprawy i konserwacje jednostek zabytkowego taboru kolejowego. Realizowane projekty konserwatorskie dotyczą zarówno sprawnych jednostek taboru kolejowego (lokomotyw i wagonów) jak i jednostek prezentowanych w charakterze pomników. Prace prowadzone są na terenie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz przy współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami w kraju i za granicą. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej jest jednym z muzeów wchodzących w skład Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego a w jej strukturach działają osoby posiadające bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony, konserwacji oraz utrzymania zabytków. W ciągu swojej działalności fundacja przyczyniła się do uratowania zabytków poprzez ich odbudowę oraz zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. Należy tutaj wymienić: Walcownię Cynku w Szopienicach-Katowicach, Muzeum Porcelany w Tułowicach, Parowozownię w Dzierżoniowe, Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

Nasze Misja

Wszystkie prace realizowane przez Pracownię Konserwatorską przeprowadzane są z wykorzystaniem katalogu zasad, stosowanych zarówno wobec czynnych jednostek zabytkowego taboru kolejowego jak i jednostek, które mają być prezentowane w charakterze nieczynnych pomników techniki.

Zasada Minimalizowania Strat

Wymiany elementów, urządzeń i zespołów urządzeń o charakterze historycznym powinny być minimalizowane. Wskazana jest regeneracja mająca na celu zachowanie zabytkowej substancji obiektu,

Zasada Bezpieczeństwa

Remonty i konserwacje sprawnych jednostek zabytkowego taboru kolejowego muszą być prowadzone w sposób umożliwiający ich eksploatację na publicznych liniach kolejowych,

Zasada Technologii

Prace powinny być prowadzone z wykorzystaniem technologii i narzędzi stosowanych w epoce powstania obiektu. Wszelkie brakujące części muszą być wykonane technologiami dającymi nie gorsze parametry wytrzymałościowe niż oryginalnie wytworzone części.

Zasada Przejrzystości

Wyceny prac konserwatorskich prowadzone są na zasadach rekomendowanych przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki oraz z wykorzystaniem dobrych praktyk z zakresu kosztorysowania,

W pracowni przygotowywane były obszerne dokumenty programów prac konserwatorskich dla parowozów stanowiących własność muzeum (Ty45, Pt31) jak również dla kontrahentów zewnętrznych. Jednym ze strategicznych celów działania fundacji jest prowadzenie działalności doradczej w zakresie odbudowy i ochrony zabytków. Szczegółowo napisany program prac konserwatorskich umożliwia opracowanie spójnego i rzetelnego kosztorysu inwestorskiego stanowiącego budżet zadania. Spójność pomiędzy dokumentacją programu prac konserwatorskich i kosztorysem jest podstawą przy składaniu wniosków o dofinansowania a w szczególności ułatwia przeprowadzenie późniejszej kontroli. Wiedza, tak praktyczna jak i techniczna, skupiona wokół Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska pozwala na przygotowanie dokumentacji programu prac konserwatorskich na najwyższym poziomie merytorycznym. Jest to szczególnie ważne dla podmiotów starających się o dofinansowanie realizowanych projektów z funduszy UE oraz do uzgodnienia zakresu prac wraz z metodami ich wykonania z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków.

Nasze Struktury

Struktury pracowni konserwatorskiej stanowią osoby posiadające bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony, konserwacji oraz utrzymania zabytków. W zależności od zakresu przydzielonych obowiązków zespół dysponuje wiedzą z zakresu technicznego, historycznego, zarządczego, konserwatorskiego. Podział na specjalizacje umożliwia sprawne prowadzenie prac na najwyższym poziomie merytorycznym oraz technicznym, gwarantując w ten sposób zadowolenie kontrahenta z przeprowadzonych prac. Każdy z pracowników pracowni posiada wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie. Zespół techniczny stanowią osoby dysponujące wiedzą praktyczną w zakresie prowadzenia napraw i konserwacji zabytkowego taboru kolejowego a także innych, wielkogabarytowych, pojazdów o charakterze historycznym.

Nasi Odbiorcy

Nasi dotychczasowi odbiorcy to między innymi:

  • Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu,
  • Museo Memoria y Tolerancia – Holocaust Museum w Meksyku,
  • Florida Holocaust Museum,
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe,
  • Creoproject
  • Stacja Muzeum (ex. Muzeum Kolejnictwa) w Warszawie

Wybrane realizacje

Pracownia konserwatorska podejmuje zlecenia od kontrahentów zewnętrznych na odbudowę i renowację zabytków jak również świadczy tego rodzaju usługi dla muzeów skupionych w fundacji

Ważny dla regionu zabytek techniki, do odbudowania którego przyczyniła się fundacja, to zabytkowy tabor kolejowy w Muzeum w Jaworzynie. Stanowi go parowóz TKt48-18 z lat 50-tych wraz z trzema wagonami z laty 20-tych. Cały tabor był odbudowany siłami muzeum. Na chwilę obecną jest to jedyny skład w trakcji parowej przemieszczający się po malowniczych szlakach kolejowych Dolnego Śląska.

W ciągu 14 lat działalności, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku przeprowadziło remonty i konserwacje kilkudziesięciu jednostek zabytkowego taboru kolejowego. Prace realizowane były zarówno na własne potrzeby jak i na potrzeby odbiorców zewnętrznych. Zachęcamy do zapoznania się w wybranymi realizacjami z lat 2013 – 2016:

  • TKt48-18 Naprawa Główna zabytkowej polskiej lokomotywy parowej
  • Ci28 / Bi29 Naprawa Główna zabytkowych niemieckich wagonów osobowych
  • BMAG 10253 Renowacja zabytkowej wąskotorowej lokomotywy bez ogniowej
  • Tx2-355 Renowacja zabytkowej wąskotorowej lokomotywy parowej

Kontakt

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Pracownia Konserwatorska

biuro@muzeatechniki.pl
+48 74 63 74 330
+48 692 407 401