PROJÍŽĎKA PARNÍ LOKOMOTIVOU

Projíždka parní lokomotivou je nový projekt, který atraktivní formou prezentuje sbírku parních lokomotiv. Na jaře v roce 2014 byla díky rekonstrukci a modernizaci objektů historické železniční infrastruktury otevřena železniční trasa vedoucí nejvýznamnějšími částmi muzea. Projížďka buď s polskou parní lokomotivou TKt48-18, nebo českolovenským vagónem Mororák. Při projížďce si můžete prohlédnout historickou železniční techniku, jako na příklad: vodní jeřáb, montážní kanál, stavbu pískovny a olejárny, propadlo apod.

mapa

Legenda
1. Uhelný jeřáb
2. Zastávka Muzeum
3. Olejárna
4. Pískovna
5. Vodní jeřáb
6. Montážní kanál
7. Elektrická zdviž
8. Točna
9. Depo parních lokomotiv
10. Propadlo
11. Zastávka Park