Przekaż nam swój 1%

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest Oddziałem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się aktywną ochroną dziedzictwa przemysłowego. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy Podatnik, raz w roku, może nam pomóc w ochronie i promocji zabytków techniki oraz dziedzictwa industrialnego przekazując 1% swojego podatku. W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać numer KRS: 0000289386 – więcej