SJEZD PARNÍCH LOKOMOTIV

Od roku 2011 organizuje Muzeum průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku tzv. Sjezd parních lokomotiv. Jedná se o mezinárodní sjezdy historických lokomotiv. Cílem této akce je popularizace ochrany železničních památek. Na dva dny tak depo parních lokomotiv v Jaworzyně Śląské ožívá. Této každoročně konané akce se zúčastnily parní lokomotivy z Německa, České republiky a Polska. V minulém roce se představilo 6 funkčních parních lokomotiv a přišlo 12 000 návštěvníků. Jedná se tedy o největší propagační událost prezentující historickou železniční techniku v této části Evropy (v česko-polsko-německém pohraničí).

V roce 2014 má pro nás již čtvrtý sjezd historických parních lokomotiv velký význam. Koná se totiž v době desátého výročí založení Muzea průmyslu a železniční dopravy v Jaworzyně Śląské.

Ve dnech 13. a 14. září v roce 2014 si u nás budete moci prohlédnout parní lokomotivy z České republiky a Polska. Záštitu nad akcí převzali velvyslanec České republiky v Polsku a ředitel Českého centra ve Varšavě.

Seznam účastníků sjedzu parních lokomotiv v roce 2014 je dostupný na webové adrese:
https://muzeumtechniki.pl/gala-parowozow-2014-lista-uczestnikow/

Na viděnou na sjezdu!