USŁUGI

USŁUGI


Oferta edukacyjna – lekcje muzealne i warsztaty

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i uczniów prezentujemy najnowszą ofertę edukacyjną Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Oferta przygotowana została przy współpracy metodyków i nauczycieli w oparciu o aktualne podstawy programowe, tak by stanowić atrakcyjne dopełnienie nauki w szkole…WIĘCEJ

USŁUGI


Oferta komercyjna. Wynajmy powierzchni do celów komercyjnych

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest Oddziałem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, największej w Polsce niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną zabytków kultury technicznej. Nasze muzea to ponad 40 000 m2 poprzemysłowych przestrzeni, idealnych do organizacji koncertów, spotkań czy konferencji…WIĘCEJ

USŁUGI


Pracownia Konserwatorska

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Oddział Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska jest jedyną tego typu organizacją w Polsce realizującą naprawy i konserwacje zabytkowych pojazdów i urządzeń przemysłowych w Polsce…WIĘCEJ

USŁUGI


Organizacja przejazdów zabytkowym taborem kolejowym

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku organizuje i realizuje przejazdy zabytkowym taborem kolejowym na terenie Dolnego Śląska i Polski dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych….WIĘCEJ

USŁUGI


Oferta wynajmu zabytkowych pojazdów

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska posiada unikatową i wszechstronną kolekcję sprawnych pojazdów zabytkowych. Liczący kilkaset egzemplarzy zbiór obejmuje m.in. lokomotywę parową, samolot pasażerski oraz samochody i motocykle…WIĘCEJ