Wpłaty

Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na rzecz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.
Wszystkie pozyskane przez nas w ten sposób środki wykorzystywane są do realizacji statutowych celów Muzeum – m.in. na zakup materiałów do konserwacji i remontów zabytkowego taboru kolejowego i innych zabytków techniki.

Dane do przelewu:

Santander Bank Polska S.A.
89 1090 1522 0000 0001 4189 8690

W tytule przelewu proszę wpisać: 
“Darowizna na cele statutowe”

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ul. Oławska 15
50-123 Wrocław

Z dopiskiem: Muzeum Kolejnictwa na Śląsku